Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A géniuszok Hamvas Béla: Öt Géniusz című művében

2009.05.07

Tőzsér Árpád Az Északi Géniusz metamorfózisai című könyvében azt írja, hogy Hamvas Bélának az Északi Géniuszról egy jó szava sincs. Ezt én vitatnám, mert az északi géniuszról az érzékenység a szűziesség mintapéldájának, továbbá a természet, illetve más kultúrák érzékeny csodálóinak mintaképeként festi le az északi géniuszt. Még ha valóban azt is írja róla, hogy saját kultúrája nincs, továbbá passzív, aki még soha sem hódított, csak meghódítatott. Vagyis Európa kulturális provinciájának tekinthető.

 

 

 

Azért is tűnik paradoxnak ez a kijelentés, mert Hamvas maga is tipikus északi volt, az ő maga definíciója szerint, amit az északról alkotott. Ezt nemcsak felvidéki születése jelzi, hanem egész életműve, mert abból kitűnik az érzékenység, és a világ kultúrái iránti csodálata. Pontosan ő volt az, aki olykor olyanban is a szépet látta, amiben nincs, vagy csak áttételesen van meg, és ami egynéhányszor butaságra is ragadtatta, mint például, amikor belépett a kommunista pártba.

 

 

 

Petőfiről azt írta, hogy Alföldi születése ellenére szintén északi, az Alföld iránti naiv csodálata miatt. Én inkább azt mondanám, hogy Petőfiben keveredtek az északi, és a keleti elemek. Lázadásra való hajlamossága nagyon is keleti volt, de az a szűzies csodálat, amivel a szabadságeszményről ír, északi sajátosságot mutat. Tehát ez paradoxon, hogy Hamvasról azt állítják, hogy nem szerette az északi géniuszt, még ha valóban vannak is erre utaló részletek írásaiban, mert ő maga is tipikus északi volt.

 

 

 

Áttérve a nyugat és a kelet géniuszának ellentétére, Hamvas lényegében csak ezt a két géniuszt állítja szembe egymással művében. A nyugati, és a keleti géniusz szembenállására valóban van nyom a magyar történelemben, mint például Széchenyi, és Kossuth, korunkban pedig a Fidesz és a szélsőjobboldal szembenállására. A Fidesz magát polgárinak vallja, a nyugati géniuszra pedig valóban a polgáriasság jellemző. A civilizációéhség, a tanulási vágy, a munka szeretete.

 

 

 

A Fidesznek a retorikája, és tevékenysége valóban ebben merül ki. A polgári eszmények, a munka a tanulás, a család fontosságának hirdetésében. Azonban a szélsőjobboldal, amely inkább a kelethez tartozik, hiszen inkább a szabadságvágy, a lázadás, és minden gyűlöletének jegyében áll, ami nem ő, nem azt gyűlöli a nyugati géniuszban ami, mert a polgáriasság, a tanulni és dolgozni vágyás semleges dolgok a számára. Inkább azt gyűlöli benne, ami hiányzik belőle, és ami a keleti géniusz sajátos jegye. A lázadás hiányát, a radikalizmus hiányát.

 

 

 

A szélsőjobboldal és a baloldal ellentétében nem a nyugat és a kelet ellentéte jelenik meg, sokkal inkább a kelet, és a kelet ellentéte. A baloldal jobboldal ellenességében, beleértve a Fideszt, és a szélsőjobboldalt ugyan azok elemek vannak jelen, mint a szélsőjobboldal Fidesz ellenességében. A lázadás, az hogy mindent gyűlölni kell, ami nem én vagyok, csak itt mélyebben szerepet játszhatnak az elvi, eszmei szempontok is, hiszen a baloldal távol áll a jobboldaltól elvekben, eszmékben. Az igazi magyar baloldali inkább ugyanúgy keleti, mint az igazi szélsőjobboldali.

 

 

 

A baloldaliak sok esetben lehet, hogy a polgári eszményt gyűlölik a Fideszben, de ez az ellentét nem a géniuszhoz tartozásukból fakad, mert a géniusz jellemzője szimplán a szabadság-sóvárgás, ami sok mindenben megnyilvánulhat, náluk abban nyilvánul meg a szabadság-sóvárgás, hogy nem akarnak dolgozni. A jobboldalnál pedig a nacionalizmusban. A baloldal, és a jobboldal ellentétében tehát nem géniuszok ellentéte van jelen, hanem eszmék, elvek ellentéte.

 

 

 

A polgári eszmény, vagyis a nyugati géniusz csak annyiban áll szemben mind a szélsőjobboldali keleti géniusszal, mind pedig a baloldali keleti géniusszal, hogy nincs benne lázadásra való hajlam. Ez megfigyelhető Kossuth és Széchenyi ellentétében is. Kossuth Széchenyi reformjait csodálta, csak Habsburg barátságával nem értett egyet. Tehát a polgári eszmény maga nem mindig van ellenében a baloldalnak, mert az is sok tekintetben a modernitás terméke, csak azoknak a baloldaliaknak van ellenében, akik nem akarnak dolgozni. Azonban nem hiszem, hogy ez az ellentét olyan jelentős lenne, hogy emiatt esett szét a magyar nemzet, amit Hamvas mond, hogy a géniuszok nincsenek egységben. Amit a politikai életről leírtam, az máshol is így van, hogy vannak mérsékeltek, radikálisok, polgáriak, nemzetiek stb. Más miatt esett szét, amit már leírtam.

 

 

 

Érdemes megemlíteni észak, és kelet viszonyát. Tőzsér Árpád azt írta, hogy Hamvasnak keletről sincs egy jó szava sem. Észak, és kelet viszonyában meg kell említeni, hogy valóban mintha idegennek tűnne az északi passzivitástól, érzékenységtől és melankóliától a kelet szilajsága, lázadásra való hajlamossága, de igazi ellentét még sincs. Hamvas írásából, aki maga is északi volt nem érzem ki a kelet, vagyis az alföld iránti ellenszenvet. Ő csak leírta, azt, amilyennek látta, még ha ez negatívnak tűnő dolgokat is tartalmaz, és írásából inkább a csodálatot érzem ki mintsem az ellenszenvet, ő úgy csodálta az alföldet, amilyen. Paradoxonaiban, kegyetlenségében, nyíltságból eredő zártságában. Az északi ember még a kegyetlenséget is csodálja, ha az magasabbrendű. Ezért nincs ellentmondás észak és kelet géniusza között.

 

http://www.lib.jgytf.u-szeged.hu/folyoiratok/tiszataj/97-05/tozser.pdf

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.