Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hit Gyülekezete: Sámánhit?

2009.03.18

Bizonyos magyar médiumokban, és az interneten rendszeresen láthatóak bemutató filmek a Hit Gyülekezetének összejöveteleiről. A filmek láttán gondolatok fogalmazódtak meg bennem a Hit Gyülekezetében működő „vallási élet”, ezt azért tettem idézőjelbe, mert nem tartom igazi vallási életnek, csak nem tudok rá jobb szót, pszichikai alapjai és az ősi sámánhit hasonlóságáról. A cikkben részletezni fogom, hogy melyek a kettő között a különbségek és a hasonlóságok.

 

 

 

A Hit Gyülekezetének vallási életéről a televízióban eddig bemutatott felvételek alapján sokaknak az a gondolat jutott az eszébe, hogy itt egyfajta tömeghipnózisról van szó. A televízióban általában az látható, hogy Németh Sándor a gyülekezet vezetője odamegy valakihez a közönségből. Meglegyinti, vagy a fejére teszi a kezét. Az illető elborul. Furcsa mozgásokat produkál. Rángatózik, vagy táncol. Közben furcsa állathangokat ad ki, stb.

 

 

 

Néhány filmen azonban, amit én láttam olyasmi nem volt látható, hogy a gyülekezet vezetője, a guru bárkihez is odament volna. Ezeken a filmeken mintha inkább egyszerűen a zene hatására történt volna valami ilyesmi. Az összejövetelek, zenével kezdődtek, ami egyre hangosabb lett az idő múlásával. A szokásos szentimentális divatzene félét játszották.

 

 

 

A közönség egy ideig behunyt szemmel, égnek emelt kézzel ringott, majd, hogy úgy mondjam elszabadult a pokol. Volt, aki morgott volt, aki hörgött, volt, aki köhögött. Volt, aki őrült hangosan nevetett. Volt, aki folyamatosan horkolt. Mindenféle állathangok voltak hallhatóak. Sokan rángatózó mozgásokat produkáltak. Rázták a fejüket stb. Ezeket a tüneteket gondolom mindenki ismeri, aki látott már a televízióban Hit Gyülekezetes összejövetelt.

 

 

 

Ez zajlott le az film első részében, utána prédikáció következett. A sámánhittel való párhuzam elemzésének első lépéseként el kell mondanunk, hogy láthatóan itt egy zene által kiváltott extázisról, transzállapotról van szó. A régi sámánok is sok esetben zenét, pontosabban a sámándobnak a hangját használták arra, hogy önmagukat, illetve a közösséget transzba, extatikus állapotba hozzák.

 

 

 

A hit gyülekezetesek azt mondják, hogy ilyenkor mintegy beléjük költözik a szentlélek, vagy ahogy ők mondják a szent szellem, és az emiatt érzett öröm következtében produkálják ezeket a bizarr viselkedési formákat. Sőt a Hit Gyülekezetesek mindenféle gyógyulásokról beszélnek, amelyek őnáluk zajlottak le. Hogy meggyógyultak a drogtól, az alkoholtól stb. Ezt is annak tudják be, hogy beléjük költözött a szentszellem, és az mintegy megszabadította őket ezektől. Érdekes, hogy régen a sámánok egyes rétegei gyógyítással is foglalkoztak, ha nem is mind, és ők is azt állították, hogy akit meggyógyítottak az azért gyógyult meg, mert beleköltöztek a jó szellemek, az ő segítségével.

 

 

 

Azonnal érezhetjük a párhuzamost a jó szellem beköltözése, és a szentszellem beköltözése között. Továbbá főként az afrikai sámánhitű közösségeknél láthatjuk még ma is, amikor gyógyítanak, hogy a sámán páciense ugyanilyen rángatózó mozgásokat produkál, és sikongató hangokat ad ki, mint a Hit Gyülekezetesek. Sokat hallani olyasmiről, hogy egyesek jógával gyógyítják magukat, a jóga esetében is az Istenséggel: Brahmannal, vagy valami hasonlóval, való egyesülés az, amiről azt mondják, hogy gyógyít, mint a Hit Gyülekezetében a Szentszellemmel való egyesülés.

 

 

 

Brahmanról azt olvastam egy karizmatikus keresztény honlapon, hogy az egy „személytelen spirituális anyag”. Nyilván ez nyelvtanilag pontosabb megfogalmazásban személytelen spirituális szubsztanciát jelent, de mint ők is, én is az anyagi jellegét akarom kihangsúlyozni ennek a valaminek. Hiszen én ugyanezt az anyagiságot érzem a Hit Gyülekezet spiritualitásában, valamiféle égető ezüstös fénnyel megspékelve.

 

A gyülekezet ugyan elhatárolódik a távol-keleti vallásoktól, de érdekes, hogy egyik szellemi elődjük a koreai újkeresztény Paul Yonggi Cho volt, aki keresztény hitre térése előtt buddhista volt, és hát mondják, hogy Szent Ágoston is elhatárolódott a manicheusoktól miután kilépett tőlük, de a manicheus hatás utána is fellehető volt teológiájában, vagyis keresztényként is manicheus maradt. A Hit Gyülekezetének a démonokról szóló tanítása is bizonyos párhuzamokat mutat a sámánhittel.

Számukra a démonok bármihez kapcsolódhatnak, létezik cigaretta, kávé stb. démon az emberekben, amelyek az embereket rossz cselekedetekre ösztökélik. A sámánhitben is jelen van az a hiedelem, hogy az emberekben rossz szellemek vannak, és ezeket ki kell űzni onnan. Érdekes ez a drog kérdés is a Hit Gyülekezetében. Sok hit gyülekezetes azt állítja magáról, hogy ő is drogozott, mielőtt a Hit Gyülekezetébe került volna, és ott szabadult meg tőle.

 

Most ez azért érdekes, mert a sámánok is használtak drogokat néha, ha nem is mindig a transzállapot elérésére, a zene, vagyis a sámándob hangja mellett. Elméletem szerint a Hit Gyülekezetében megélt extázis, transzállapot egyfajta pótdrogként funkcionál ezeknek az embereknek a számára, ami természetesen semmivel sem kevésbé romboló a személyiségre nézve, mint az igazi drog, és anyagiakban sem kerül kevesebbe.

 

 

 

Ebből következően szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Hit Gyülekezete nem keresztény mozgalom, hanem sokkal inkább a régi gnosztikus, és sámánhittel kapcsolatba hozható vallási mozgalmak extatikus állapotainak elérésére épít. Kérdés, hogy mi a különbség a Hit Gyülekezetében működő „vallási élet”, és a régi sámánhit megnyilvánulásai között? Nyilvánvalóan az, az eredeti sámánhit nem keveredett a keresztény transzcendenciával. Így talán a Hit Gyülekezetben működő vallási élet egyfajta keresztény vallási elemekkel kevert sámánizmusnak tekinthető. Ez az oka talán annak is, hogy manapság koreában is terjed, amely eredetileg sámánhitű volt.

 


Az, hogy a Hit Gyülekezetének vallási élete, és az ősi sámánhit jellege közötti párhuzamok tudatosan előidézett jelenségek a vallásalapítok részéről, tehát hogy tudatosan merítettek az ősi sámánhitből, vagy ezek a párhuzamok egyszerűen a dolgok belső természetéből adódnak az érdekes kérdés.A Hit Gyülekezete mögött álló gazdasági és etnikai csoportokról, gondolok itt zsidókra, SZDSZ-re most nem akarok szót ejteni. Erről úgyis sokat hallani, és olvasni más médiumokban.

Ajánlot Irodalom a kóreai pünkösdizmus, a sámánizmus és a kapitalizmus kapcsolatáról:

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/private/ierc/papers/Sung_Gun_Kim.pdf

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Amerikai vallásosság

(Lengyel Ferenc, 2009.04.16 10:15)

Másrészt az amerikai vallásságot említetted, ahonnan a pünkösdizmus is ered. Én egy neves szerzőtől éppen azt olvastam, hogy az amerikai vallásosság maga a gnoszticizmus.

Nos, ha ez így van, akkor nem meglepő, hogy az Amerikából származó pünkösdizmus ilyen gyorsan elterjedt a Távol-Keleten.

Koreai Sámánizmus

(Lengyel Ferenc, 2009.04.16 10:03)

"Másodszor, az "újkeresztény" vagy hogy is nevezzük mi is ez jelenségei engem speciel inkább az afrikai hittel és kultúrával keveredett kereszténységre emlékeztet"

Igazad lehet. Engem viszont érdekelne, hogy mi a helyzet a koreai sámánizmussal. Koreában van a világ legnagyobb pünkösdista gyülekezete, és úgy tudom, hogy a Hit Gyülekezete is egyebek mellett egy koreai pünkösdista lelkész tanait továbbfejlesztve alakította ki jelenlegi arculatát.

A koreai sámánizmussal semmi kapcsolata nincs a pünkösdizmusnak, csak az Afrikaival? Meg gondolok itt általában a Távol-Keletri területekre, ahol az utóbbi időben nagyon elterjedt a pünkösdizmus.

Voodoo

(Veltro, 2009.04.05 18:39)

Két megjegyzésem lenne; először is érdemes azt az alapelvet szem előtt tartani, hogy ugyanaz a jelenség (speciálisan most eksztatikus vallási jelenség) eredhet mind 'alulról', mind 'felülről', így a csupán formai analízis igen nehezen vezethet a jelenség valódi természetének megismeréséhez. Magyarán, egymás mellé lehet sorakoztatni ugyan a voodoot, a sámánizmust, gnoszticizmust, a kerengő derviseket, vagy a pünkösdista elragadtatást stb. bizonyos jelenségeik hasonlóságát emlegetve, ezzel azonban vajmi keveset értünk meg abból a belső struktúrából, amiből az egyes esetekben a hasonló jelenségek következnek.

Másodszor, az "újkeresztény" vagy hogy is nevezzük mi is ez jelenségei engem speciel inkább az afrikai hittel és kultúrával keveredett kereszténységre emlékeztet (tipikusan Amerikában honos forma...ld mondjuk "Angyalszív" c. film). Előre vetítve, hogy én a gnoszticizmus iránt elfogult vagyok, a HGY-t a gnoszticizmushoz vagy sámánizmushoz való hasonlítását kissé sértőnek találom, az utóbbi kettőre nézve :-)