Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


José Ortega Y Gasset: A Tömegek Lázadása (könyvajánló)

2010.01.16

José Ortega Y Gasset: A Tömegek Lázadása című könyvében a modern kor válságát abban határozza meg, hogy korunkban a tömegek jutottak hatalomra. Megkülönbözteti egymástól a tömegembert és az elithez tartozó kisebbséget, de rögtön hangsúlyozza, hogy nála a tömeg nem munkástömeget, nem valamiféle társadalmi osztályt jelent, hiszen a tömegember korunkban mindenféle társadalmi osztályban jelen van, így a felsőbb körökben is, úgy ahogy az elit is jelen van a munkásosztályban éppúgy, mint a felsőbb körökben.

Az elit, vagyis a felsőbbrendű emberek azok, akiknek magasabbrendű küldetéstudatuk van, és akik ezért a küldetésért élnek, önmagukban magasabbrendű szellemi képességeket és erkölcsiséget kifejlesztve. A tömegember pedig az, akinek semmiféle magasabbrendű küldetéstudata nincs, és ezért önmagával szemben semmilyen erkölcsi követelményt nem is támaszt, csak önmagáért él, hogy saját kicsinyes igényeit az őt körülvevő modern fogyasztói társadalom eszközeivel kielégíthesse, minden erkölcsiség nélkül.

Kérdés, hogy hogyan jutott hatalomra a tömeg? Az európai népesség számának növekedésével, a tudomány és a technika fejlődésével az anyagi jólét, és a művelődés, tanulás, szórakozás lehetősége, amely előtte csak a felsőbb osztályok kiváltsága volt minden Európai számára elérhetővé vált, de ez a fejlődés csak anyagi jellegű volt, nem szellemi azért, mert az emberek túlnyomó többségének nincs küldetéstudata. Nincs olyan magasabbrendű cél, amire feltette az életét.

Éppen ezért nem tud mit kezdeni a modern civilizáció áldásaival, azon kívül, hogy saját kicsinyes igényeit igyekszik vele kielégíteni, ellentétben a régi arisztokráciával, akiknek minden korban kötelező volt az általuk birtokolt kiváltságokat, anyagi javakat valamiféle magasabbrendű cél szolgálatába állítani, és nemcsak saját kicsinyes igényeit kielégíteni vele.

A megnövekedett anyagi jólét, a modern civilizáció áldásainak sokasága, és a megnövekedett egyéni szabadság viszont arra ösztökéli a tömeget, hogy saját közönségességét, és erkölcstelenségét a társadalom minden szintjén igyekezzen érvényre juttatni, a politikában éppúgy, mint a művészetben, vagy a tudományban. Ebben nyilvánul meg a tömegek lázadása, hogy helyet követelnek maguknak ott, ahol nincs helyük. A tömegember szellemisége nem is annyira a tudatlanságban, vagy a műveletlenségben nyilvánul meg, hiszen a tömegemberek jó része tanult egyénekből tevődik össze.

Sokkal inkább abban, hogy lusta gondolkodni, az általa megszerzett tudást, rendszerezni, átértékelni, és tovább gondolni. Inkább megelégszik azzal a néhány közhellyel, amit másoktól hall, úgy érzi, hogy az neki elég, és ezzel magába zárkózik, más véleményen lévők érveit meg sem hallgatja, nem gondolkodik el rajtuk, és a gondolkodásra késztetést sem érez. A tömegember szellemisége ennek megfelelően a tudósok körében is gyökeret vert. Méghozzá a tudományos ismeretek nagyarányú bővüléséből eredő specializáció következtében.

A mai tudós a tudomány fokozatos specializációja következtében csak a tudomány egy nagyon kis területében tud elmélyülni, más területeket viszont nem ismer meg, nem fog érteni hozzájuk, tehát bezárkózik a saját tudományterületére. A saját területén elért tudományos sikerei viszont elbizakodottá és öntelté teszik, és arra ösztökélik, hogy más tudósok munkájába is beleavatkozzon, amihez nem is ért. Tehát a tömegek módjára helyet követel magának olyan területen, ahol nincs helye. Ortega az elit és a tömeg ellentétének gondolatát Európa nemzeteinek életére is kiterjeszti.

Európa nemzetei szerinte azért vannak válságban, mert nincsen saját feladatuk, vagyis küldetésük, hiszen csakis a közös feladat tehet egy közösséget nemzetté, nem a vérségi, vagy a nyelvi rokonság, mert ezek statikus fogalmak, amelyek nem adnak értelmet az ember életének, és így közösséget sem teremthetnek. Ezért Európát Ortega szerint arisztokratikussá kell tenni, olyan elit kell, amely újra parancsol az embereknek, és ezáltal feladatot, célt tűz ki eléjük, és értelmet ad az életüknek.

Ortega szerint szükség van rá, hogy az elit újra parancsoljon az embereknek, mert az elit parancsa nem az elit önzéséből ered, ha valóban elitről van szó, hanem hogy az alattvalók életét egy magasabbrendű cél szolgálatába állítsa, amit maga az elit is szolgál önnön életével, és így értelmet ad minden ember életének.

Hol találhatunk hibát Ortega gondolatmenetében? Érdekes, hogy Ortega a tömegek lázadasáról beszél, ami azt sugallja, hogy a tömeg régen is létezett, csak akkor még nem lázadt fel. Ez azért érdekes, mert Ortega a tömeg, és az elit ellentétét nem társadalmi osztályok ellentétében látja, hanem abban, hogy az elit magasabbrendű küldetésért él, önmagában kiemelkedő szellemi képességeket, és erkölcsiséget kifejlesztve. A tömegember pedig csak önmagáért él erkölcs nélkül.

Ha pedig így értelmezzük az elit és a tömeg ellentétét, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy régen nem létezett tömeg, hiszen például a középkor társadalma hivatásrendi társadalom volt, ahol a társadalom minden rétege, a cipészek céhe éppúgy, mint a lovagrendek vagy a papi rend, nem csupán egy társadalmi osztálynak, hanem egy rendnek számított. Ez azt jelenti, hogy hivatása, legyen az bármi is, magasabbrendű küldetésnek számított, amire egész életét fel kellett tennie, és amiben magas erkölcsiséget kellett mutatnia.

Ebből levezetve tehát régen nem létezett tömeg csak elit, hiszen ilyen értelemben a régi társadalomban mindenki az elithez volt sorolható, akármilyen társadalmi réteghez is tartozott. Ebből levezetve pedig tévedés az, amit Ortega mond, hogy a kultúra, vagyis a művészet, a tudomány, és a politikai élet elsilányulása a tömegek lázadásából fakad, vagyis hogy a tömegember helyet követel magának a kultúra azon területein, ahol nincs helye, hanem fordítva igaz, a kultúra elsilányulása hozta létre magát a tömegembert.

Érdekes az a gondolata is, amelyben a szélsőjobboldalt azzal bírálja, hogy a liberalizmusellenességük egy szimpla nemet mondás a liberalizmusra, amivel azon nem lehet túllépni, mert később újra feltámad. A liberalizmuson és a modernitás egyéb megnyilvánulásain szerinte csak úgy lehet túllépni, ha olyan eszmerendszert dolgozunk ki, ami azokat figyelembe veszi. Ez számomra azért vitatható, mert a barokk, vagyis katolikus ellenreformáció kulturális irányvonala figyelembe vette a felvilágosodást, hiszen magába szívott belőle elemeket.

Túllépni rajta mégsem tudott, csak valamivel visszaszorította, de a barokk kor végével a felvilágosodás újult erővel tört a felszínre.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

free casino games no download no registration oegfz

(AkixjGauck, 2018.04.25 03:39)

https://onlinecasinoinus.com/# - slot machines free games https://onlinecasinoinus.com/# - casino slot https://onlinecasinoinus.com/# - free online casino
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino bonus</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">zone online casino vegas world</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">free casino slot games</a>

viagra without a doctor prescription india 2882

(Agustinpauck, 2018.04.24 17:22)

7575 http://www.beautyzone.pk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=161412 http://evoluciondelser.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=618 http://www.tiporoma.it/TipografiaVerona/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21855 http://blp.ma/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=288046 http://www.mehrizan.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=111 http://www.keytalent.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1236 http://www.sicipiscine.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=399121 http://tysotructuyen.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14306 http://www.cau.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6329 http://www.studiolegalecentore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=773357 http://anepe.org.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22462 http://www.km43.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=458 http://www.glamorouspuppies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5951 http://www.stilitalia.com/sito/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144422 http://xn--80ahexyi.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105519 http://walrondsurveyors.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13046 http://praxis-ulmer.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=462 http://www.cispace.com?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=162871 http://www.vignobledomainebresee.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68781 http://kiwiservices.co.nz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=129179 http://www.sunseasons.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153095 http://www.fezsughd.tj/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2952 http://www.anjellapaulette.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153887 http://www.pilatesundici.com/httpdocs/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=756 http://splurgeforless.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=102047 http://oieac.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80211 http://stemillimited.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8832 http://www.parsteel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32730 http://www.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3694 http://www.firstcallenterprisescorporation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28066 http://watertightplumbingwales.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15643 http://oestylewheels.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=608 http://www.oxigenesis.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3658 http://www.controlare.com.br/portal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48989 http://glassvitrag.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107602 http://www.patricks.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56618 http://info70.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53141 http://www.educam.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=164669 http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=694835 http://traxmobilemusic.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=391300 http://www.sphere-ict.it/grace-energy1/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=228 http://proekt08.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1698437 http://atcxxi.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10656 http://doanhnhan.net.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=261 http://www.aracruzborrachas.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1100 http://www.assodistil.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=702 http://jkhsec.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3001 http://benesans.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=999051 http://www.inpatmos.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=583581 http://www.glassesreglazing.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1256051 7539

Hi!

(Jesusrooge, 2018.04.24 12:02)

Hi!

online gambling casino ysije

(AcfzsGauck, 2018.04.22 05:52)

https://onlinecasinovegas.us.org/ - slots casino games https://onlinecasinovegas.us.org/ - seneca niagara casino https://onlinecasinovegas.us.org/ - snoqualmie casino
<a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">slots for real money</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">casino game</a> <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/">gambling online</a>
<a href=" https://onlinecasinovegas.us.org/ ">foxwoods resort casino</a>

viagra without a doctor prescription

(Raymondsuigo, 2018.04.21 23:21)

http://www.words4salvation.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=321861 http://endustrirulman.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=207581 http://www.igiannini.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=533696 http://www.brainwok.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2892 http://www.humbleherbs.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=362155 http://ghazniradiotv.af/ps/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6726 http://www.svmaip.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25807 http://podvinje.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=84753 http://www.tsbloemen.nl/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2171 http://raceiq.us/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2614676 http://doanvptw.dcs.vn/tracnghiem/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8013 http://www.esteticaannaclub.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=424897 http://oieac.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=83948 http://www.themoneyworkshop.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1911599 http://www.cineferonia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=152248 http://www.amurnotary.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=147533 http://fondationpaindevie.org/fr/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=898 http://beverlyhillspuppies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29112 http://www.dixionkz.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22458 http://www.scribblyinc.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=97579 http://aes.jcweb.us/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=436770 http://www.giovaniconnection.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2599381 http://www.brandcentraldesign.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=473614 http://www.mahad.nuaimy.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4544 http://www.squarefoot.com.sg/index.php/component/k2/itemlist/user/337923 http://www.fantasiapetroli.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=369876 http://www.consorte.com.pl/index.php/component/k2/itemlist/user/945406 http://www.sparexline.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6516 http://mhamed-hassine-fantar.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5443 http://pursuingdestiny.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22873 http://www.kenutancomputers.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118552 http://www.klubastikjums.lt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39249 http://cientotres.com/sitio/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073 http://www.coccoliomc.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=792317 http://univerplast.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25630 http://www.sireofforfoundation.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3925158 http://moxiemagazine.com/life-inspired/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40708 http://www.engbuild.it/it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=821 http://tuthucductri.edu.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16489 http://www.ictgeneration.net/demo/dydemo1/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16436 http://www.agriturismomontecedrone.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67625 http://www.meritec.su/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149074 http://crtean.org.tn/en/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=192 http://aithentika.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1350 http://laotraplana.com/sitio/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67813 http://www.harakaqawmeyaparty.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13457 http://ppkgroup.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52754 http://www.asbestosbrisbane.net.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=575 http://www.fierasardegna.com/joomla/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=99370 http://www.perfecttarget.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1006

viagra without a doctor prescription overnight delivery

(Raymondsuigo, 2018.04.19 17:51)

viagra without ed <a href=http://viagra-generics.us/#2944>viagra without a doctor prescription from canada</a> viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagra-generics.us/#4999>viagra without a doctor prescription paypal</a>

online casino bonus

(AskydGauck, 2018.04.13 07:55)

https://onlinecasinoplay24.com/# - online casino gambling
<a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">play slots online for money</a>
<a href=" https://onlinecasinoplay24.com/# ">online casino bonus</a>

online pharmacy canada 327 mg

(Louissuews, 2018.04.08 05:38)

Howdy! <a href=http://onlinepharmacyrx.ru/#canadian-trust-pharmacy>soma online pharmacy</a> very good site.

eyes walked

(Jamesbug, 2018.04.07 21:06)

r <a href= http://essaywritingserviceoc.com/essay-writing >essay writing help</a> wall
earth <a href=http://essaywritingserviceoc.com/>cheapest essay writing service</a>
canadian pharmacy generic viagra http://essaywritingserviceoc.com/

kabove

(Rogerbulty, 2018.04.06 03:14)

i http://cialisgp.com# buy tadalafil <a href= http://cialisgp.com# >buy cialis</a> wife

Mrs held

(RaymondLew, 2018.04.05 13:56)

write my essay http://essaygp.com# best essay writing service reviews <a href= http://essaygp.com# >cheap essay writing services</a> look <a href=http://essaygp.com#>write my essay</a> college paper writing service
buy cialis http://cialisgp.com# who makes cialis <a href= http://cialisgp.com# >cialis discount coupon</a> pleased <a href=http://cialisgp.com#>buy cialis online</a> tadalafil troche
sildenafil http://genericviagragp.com# how to get viagra <a href= http://genericviagragp.com# >viagra</a> speech <a href=http://genericviagragp.com#>buy generic viagra</a> viagra for the brain

viagra without ed 6783

(Agustinpauck, 2018.03.28 05:02)

3659 http://bit.ly/2u3wGkl http://bit.ly/2u1D0sT http://bit.ly/2u8hhzu http://bit.ly/2u2S0Xh http://bit.ly/2u2rMEe http://bit.ly/2tZodio http://bit.ly/2u36TJh http://bit.ly/2u2pIMu http://bit.ly/2u0v62R http://bit.ly/2u4vU6M http://bit.ly/2u69Atw http://bit.ly/2u1DqiX http://bit.ly/2tYOSvq http://bit.ly/2u4uoBC http://bit.ly/2u4iS9h http://bit.ly/2u5OVWB http://bit.ly/2u6926W http://bit.ly/2tZMogq http://bit.ly/2tYL2Cw http://bit.ly/2u7KGtI http://bit.ly/2u1K09b http://bit.ly/2tZm4mQ http://bit.ly/2u7MCT0 http://bit.ly/2u8bXfu http://bit.ly/2u1BwyP http://bit.ly/2tZs1Ac http://bit.ly/2u4Jveo http://bit.ly/2u1zVJl http://bit.ly/2u8bMRm http://bit.ly/2u31a6f http://bit.ly/2u4LKOQ http://bit.ly/2u4g6AT http://bit.ly/2u0u7Qd http://bit.ly/2tZOFZ0 http://bit.ly/2u2Acvw http://bit.ly/2u1A0g7 http://bit.ly/2u2BSoL http://bit.ly/2u4dran http://bit.ly/2u7Lmzg http://bit.ly/2u7IWQO http://bit.ly/2u5PnEh http://bit.ly/2u4fj2T http://bit.ly/2u4KLy8 http://bit.ly/2tZmBVS http://bit.ly/2u7HzSy http://bit.ly/2u1EmUv http://bit.ly/2u0szWp http://bit.ly/2u3y1Yp http://bit.ly/2tZPMrE http://bit.ly/2u2GoUf 485

Viagra generic

(Thomaslew, 2018.03.25 03:46)

generic Viagra online <a href=http://viagra-generics.us/#5964>buy generic viagra</a> Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#5888>buy generic viagra</a>

viagra without doctor 1797

(Larryhew, 2018.03.24 20:34)

viagra without a doctor <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#9548>viagra without a prescription</a> viagra without doctor http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#7041

marriage such

(MichaelAtozy, 2018.03.22 05:21)

i https://cialispcn.com buy generic cialis

скачать фифа 15 с официального сайта

(neythromSn, 2018.03.01 16:13)

бесполезная затея

---
Замечательно, это ценная штука скачать фифа 15 на пк бесплатно, скачать fifa 15 на xbox 360 а также <a href=http://15fifa.ru/>официальный сайт фифа</a> скачать обновление fifa 15

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(Latonyataula, 2018.02.19 02:40)

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-bot protection.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Какой стабильный онлайн ради форуме?

(Jerrythone, 2018.02.17 19:00)

Привет! Который перст онлайн чтобы форуме?
Я вот сайт сделал :) <a href=http://dietonika.cf>http://icqdownload.tk/</a>

купить бланк больничного листа с печатями цена

(Ekladueempot, 2018.01.27 11:10)

Ранее для того, чтобы вместо работы остаться дома или же отправиться на отдых, потребовалось бы обращаться в клинику для получения больничного на длительное время, причем так просто его не получить, или же отправиться к начальству за отгулом. И то и другое не доставит удовольствия не Вам ни работодателю, так как тех, кто частенько отдыхает, тоже увольняют. Стоит заметить, что для того чтобы оформить больничный лист в Измайлово Северное можно воспользоваться услугами нашей компании, которая выдаст вам такой документ на ваших условиях.

<a href=http://mymedcentr.ru/><img>http://nasha-clinika24.ru/images/logo.png</img></a>
http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/zao/krylatskoe.html
http://mymedcentr.ru/Kontakty.html

<a href=http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/vao.html>купить больничный лист официально в ульяновске</a>
<a href=http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/moskovskaya-oblast/podolsk.html>оформить больничный лист в вао</a>

как оформить больничные листы с продолжением
больничный лист купить на 1 день
купить больничный лист в домодедово официально

Revolutional software XRumer 16.0 + XEvil break more than 8400 type of CAPTCHAs

(Twilaorerb, 2017.12.15 08:10)

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

P.S. XEvil 4.0. recognize Google ReCaptcha2 too;)