Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A labanc.org és a magyar nemzettudat

2008.07.12

Gondolom már sokan találkoztak az interneten nem rég óta jelen lévő labanc.org nevű politikai portállal, amely szembe megy az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségével, amelyre a magyar nemzettudat is már több, mint egy évszázada épül.

Méghozzá azon érvrendszerrel, hogy az egy baloldali forradalom volt hasonlóan a francia forradalomhoz vagy az oroszországi forradalomhoz, egyrészt azért, mert a baloldali szabadság egyenlőség testvériség eszméjére épült, a modern polgári kapitalista társadalom létrejöttét segítette elő, továbbá mert szembement a tradicionális államrenddel, vagyis a királysággal. Ezenkívül nyíltan kifejezik a szabadságharc megtorlójával Julius Jacob von Haynauval szemben érzett szimpátiájukat, amely már sokakban felháborodást keltett.

Nekem is nagy megrázkódtatás volt ezt olvasni, mint magyar embernek, de gondoljuk végig józanul. Az hogy az 1848-49-es forradalom egy baloldali szellemiségű forradalom volt első látásra igaznak tűnik, hiszen gondoljunk csak a Petőfi verseiben fellelhető szabadság, egyenlőség, testvériség jelszóra, amely mindig is a baloldal jelszava volt. Gondoljunk arra, hogy az újkori magyar szabadságeszménnyel a protestantizmus valóban mindig is kéz a kézben járt együtt.

A protestantizmus pedig mindig is közelebb állt a baloldalhoz, mint a katolicizmus, hiszen sokan, mint például Max Weber német szociológus a protestantizmust teszi felelőssé a kapitalizmus kialakulásáért. Továbbá a reformkor és a szabadságharc valóban a kapitalizmus kifejlődését indította el Magyarországon, és valóban a királyság intézménye ellen irányult.

No de nézzük csak az ellenérveket. A jobboldal sokszor hangoztatott véleménye az, hogy a baloldali forradalmakat általában a szabadkőművesség és a mögötte álló zsidóság robbantotta ki. Farkas Attila Márton a tradicionalisták ellen írt cikkében Haynau zsidó illetve félzsidó származását firtatja. Valóban nemcsak ő, hanem más internetes források is állítják, hogy Haynau IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem (tartományi gróf) és Rebecca Richter, zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született.

Ami azért érdekes, mert ezek szerint egy zsidó származású és nagyhatalmú ember torolt meg egy baloldali, ennek következtében tehát zsidóbarát forradalmat. Én olyan cikket is olvastam egyébként az interneten, amely szerint a Habsburg család maga is zsidó eredetű. De nézzük még meg, hogy milyen érveket hoz fel Farkas Attila Márton. Cikkének egy részében Rákóczira utal, akit a labanc.org ugyanúgy ellenségének tekint, mint Kosutthot. Még pedig azt mondja, hogy abban a korban Rákóczi és követői voltak a konzervatívok, mégpedig annyira, hogy a francia hadsereg meg is lepődött ezen, és a császárhű nemesség volt a modern és a nyugatos.

Ez nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de azért merek mégis valamiféle igazságtartalmat tulajdonítani ennek, mert a modernitás nem Magyarországról indult el. Hanem éppen nyugatról a reneszánsz korában. Szerintem éppen az árja pogányság és gnosztikus szellem, továbbá a kereszténység konfliktusának következtében. Magyarország csak a nyugat hatására kezdett modernizálódni. Ezért a modernitás gyökereit a magyar néplélekben keresni elég problémás lenne, bár az is tény, hogy ma az Európai országok közül éppen Magyarország az, amely a modern fogyasztói kultúra által leginkább fertőzött.

Ez pedig oda vezet, hogy Rákóczi követői egyszerre voltak konzervatívok szellemiségűek azáltal, hogy a magyar nemzettudathoz, és ezáltal néplélekhez kötődtek, amely a nyugatival ellentétben nem volt a modernitás kezdeményezője, és modernek azáltal, hogy a tradicionális államrend, vagyis a királyság ellen foglaltak állást, ami mindig is konzervatív eszme volt. A császárhű nemesség pedig éppen azért volt konzervatív, mert a császárság mellett foglalt állást, és éppen azért modern, mert a magyar nemzettudattal szemben foglalt állást.

De a legérdekesebb Drábik János: Kossuth mint szabadkőműves című cikke, http://www.hazankert.com/200705_kossuth.html amely szerintem egyenesen azt mondja ki, hogy a szabadkőművesség egyszerre volt a forradalom kirobbantója és leverője. Mivel Kossuth a szabadságharc kirobbantásával valójában a független magyar pénz megteremtéséért harcolt, hogy a magyar gazdaság rendben tudjon fejlődni, amivel szemben állt a szabadkőművességgel, amely a leghatékonyabban egyes országok pénzrendszere feletti uralom megszerzése által tud uralkodni az adott ország felett.

Azzal viszont a szabadkőművesség malmára hajtotta a vizet, hogy a királyság, vagyis a tradicionális államrend ellen foglalt állást. Kossuth védői egyébként Kossuth szabadkőművességével kapcsolatban azt hangoztatják, hogy Kossuth csak Amerikai emigrációja során csatlakozott a szabadkőművességhez. A forradalom idején semmi köze nem volt a szabadkőművességhez.

A kérdés tehát az, hogy hogyan lehet egy forradalmi szellemiség egyszerre konzervatív és modern. Vagy a szabadkőműves manipuláció úgy működik, hogy mindig a szabadkőművesség által kialakított társadalmi formációban létrejöhető legpozitívabb körülményekre törekvő politikai mozgalom a fő ellenség? Aki pedig a régebbi letűnt (a szabadkőművesség által letűntetett) korok után áhítozik, mint például a királyság, vagy a feudalizmus, az pedig barát? Korunkban például a Fidesz a fő ellenség, a középkorban pedig a labanc.org lett volna, aki most barát? Vagy lehet, hogy a magyar nacionalizmus más, mint a nyugat-európai?

Ez azért érdekes mai világunkban, mert a különféle jobboldali politikai irányzatok egymást vádolják azzal, hogy valaki úgymond áll mögöttük. Zsidók, vagy szabadkőművesek gondolom. A labanc.org is meg lett vádolva ezzel, más jobboldali irányzatok is egyfolytában ezzel vádolják egymást. Ami nagyon zavarossá teszi a közéletet. Minden hozzászólást szívesen fogadok ebben a témában.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

-||-

(verena, 2009.01.05 17:54)

Kedves Lengyel Ferenc!

Egyelőre nem mennék bele a többi cikkében leírtak véleményezésébe, mivel nem ismerem még eléggé az Ön által említett irányzat munkásságát.

A labanc szó eredeténél valóban szerepel ez az elképzelés is, de se ennél, se a kuruc szó eredeténél nem tudják teljesen biztosan megállapítani, melyik a helyes. Én személy szerint gúnyosnak érzem a "labanc" megjelelölést, igazi tartalma nincs, és megannyi félreértésre ad okot. A "királyhű" szerintem sokkal helyesebb, szebb és tartalmasabb kifejezés.

További szép napot:
v.

Sopron

(Lengyel Ferenc, 2009.01.05 14:08)

Meg akkor kérem erről a cikkről is tessék véleményt mondani, ha nem zavarom vele:

http://www.regivilagrend.eoldal.hu/cikkek/cikkek/keresztenyseg---nietzsche---buddhizmus---fogyasztoi-tarsadalom

Ez Buji Ferenc: Elfelejtett Evangélium című könyvéről szól. Gondolom ismeri a könyvet, ha a metafizikai tradicionalisták köréhez tartozik.

Sopron

(Lengyel Ferenc, 2009.01.05 13:49)

Kedves Verena!

Köszönöm a hozzászólást, kérném, hogy erről a cikkemről is mondjon véleményt:

http://www.regivilagrend.eoldal.hu/cikkek/cikkek/tradicionalizmus-kereszteny-szemmel

Egyébként én úgy tudom, hogy a labanc szó a loboncos szóból ered, ami a labanc katonák hajviseletére utal, de javítson ki, ha tévedek.

Előre is köszönöm.

canada

(jonos, 2009.01.04 21:12)

Tortenelmet leirtak,de hogy igazan mivolt az csak egy feltetelezes.
A lenyeg az,hogy mi emberek,mind egy,hogy milyen szinu,vallasu ertsuk es tartsunk ki egymas mellet!

Ó minek cím ehhez

(verena, 2009.01.04 19:57)

Kedves Lengyel Ferenc!

A Google valahogy idekevert, mikor is a labanc szó eredete után kutakodtam :-) Pár dolgot megjegyeznék az írtakhoz, mint "labanc". A Habsburgok zsidó származása egyszerű fantazmagória, mivel egyeseknek nem elég őket, mint Habsburgokat gyűlölniük: mint zsidókat is gyűlölni akarják őket. Haynau tábornagynak pedig a cselekedeteit és világszemléletét kell _objektívan_ megvizsgálni, nem származását (amúgy is csak anyai ágon volt zsidó származású, s ha érdeklődik a Tradíció iránt, tudhatja, hogy Leo Schaya illetve Leopold Ziegler is azok voltak, s mégis kimagaslóan értékeset alkottak). Azt még hozzá lehet ehhez tenni, hogy a Habsburg-pártiak közt mint régen voltak, ma is vannak, akik Haynau t. alakját negatívan ítélik meg. Rákóczy nem volt konzervatív - nem is lehetett még az -, az esetlegességek szintjén (ruházat, fegyverzet, hadvezetési mód, etikett, kedvtelések) pedig nem is lehet döntő ez. Konzervatív az, aki örök érvényű ideák mentén szilárdan kitart, ilyenek voltak a királyhoz való hűség, a becsületesség, a törvény tisztelete és megtartása, a mély vallásosság. A "kurucok" se a királyt nem tisztelték, se a szabadságot, szavukat és esküjüket megszegték, a törvényt felrúgták (lásd törvénytelen "országgyűlések", Bethlen illegitim "királlyá választása", stb.), a haza érdekénél pedig önérdekük sokkal fontosabb volt számukra, e miatt még a törököt is elárulták. Ezért mondta róluk (spec. Bethlenről) az egyik török méltóság a fejedelem követének: "minden dolgotok hamis és hazudtok; Ferdinánd királyt is hamis hazugságával csalta meg urad". Aki a kort mélyebben ismeri, meg fogja látni, hogy a neves "labancok" között se gyávát, se becstelent, se szószegőt, se árulót, se hazafiatlant nem fog tudni találni. Bocskay-Bethlen-Thököly-Rákóczy korából álljon itt pár név, ezt igazolandó: gróf Esterházy Miklós nádor, herceg Esterházy Pál nádor, gróf Koháry István, Jurisics Miklós, Szondi György, Losonczy István, Dobó István, Ebergényi László, Széchenyi Pál hercegprímás, gróf Pálffy Miklós, gróf Pálffy János, gróf Pálffy Tamás, gróf Bánffy Kristóf, Thury György, Zay Ferenc, Tinódi (Lantos) Sebestyén, a hadvezér Zrínyi Miklós, Zrínyi György, stb. stb. Mind kiváló, bátor vitéz, még a verselő-történetíró Tinódi is. És szinte mindegyikük holtáig hű maradt az uralkodóhoz. (Dobó egyszer megingott.)