Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miért ördögi a paratudomány?

2009.05.21

A paratudomány az emberek csodavárására épít. Ez alapján népszerűsíti önmagát. Először is definiálnunk kell, hogy mi az a csoda. Általában olyan eseményt értünk alatta, amit nem tartunk lehetségesnek, mégis megtörténik. Ami nem lehetséges az pedig csakis olyan dolog lehet, ami ellentmond a fizika törvényeinek, vagy egyéb más természettudományok törvényeinek. Hiszen minden más megtörténhet a fizikai világban. Ez pedig azt az előfeltevést hordozza magában, hogy ezt az eseményt, ezt a csodát nem fizikai jelenség okozta, hiszen az nem okozhatta, mert ellentmond a fizika törvényeinek, hanem egy a fizikai világon kívül álló szellemi síkon létező jelenség okozta.

 

 

 

Magyarán a csoda fogalma ebből logikusan leveztve csakis azon jelenségekre alkalmazható, amikor egy szellemi síkon létező jelenség, mint például Isten, hatással van az anyagi síkon létező világra. Szerintem alapvető törvény, hogy egy szellemi síkon létező dolog nem vizsgálható az anyagi világ vizsgálatának módszereivel, és nem is lehet hatással az anyagi síkon létező világra. Ha azt mondjuk, hogy lehet, az valóban ellenkezik a racionális tudomány téziseivel, tehát áltudományt művelünk. Érdekes, hogy a paratudományok világában sokszor keverednek a fogalmak, és olyan létező, vagy csak egyesek által létezni vélt jelenségeket is a paratudományok világába sorolnak, amelyek a leírásuk alapján nem tekinthető csodának. Erre jó példa Egely György bioenergia elmélete. Egely György bioenergia elmélete szerint a bioenergia, amely sokszor furcsa jelenségeket produkál, például elgörbít egy kanalat, az emberi test fehérjéi által keltett elektromágnesen hullámokkal egyenlő.

 

 

 

Itt lényegében nincs meg az az előfeltevés, hogy a szellemi síkon létező világ van hatással az anyagi síkon létező világra, itt csak az emberi test fehérjéi vannak hatással a kanál elgörbülésére. Tehát ezt az elméletet, ha tényleg bizonyítható, akár szimpla természettudományos elméletként is kezelhetnénk. Ezt az elméletet inkább furcsasága, és szokatlansága miatt sorolják a paratudományok körébe. Továbbá a racionális természettudomány is többek között ezért fogalmazza meg vele szemben fenntartásait, amellett, hogy nem látja bizonyítottnak, pedig itt nem az a kérdés, hogy csodáról van szó, vagy nem, mert csoda csak az lehet, amikor a szellemi síkon létező világ hatással van az anyagi síkon létező világra, és a csoda egyértelműen áltudomány, mert a szellemi síkon létező világ nem lehet hatással az anyagi síkon létező világra, ez ellenkezik a racionális tudomány téziseivel. A paratudomány szerintem csak akkor tekinthető egyértelműen áltudománynak, ha az előfeltevésben ott van a csoda, a szellemi síkon létező világ hatása az anyagi síkon létező világra.

 

 

 

Itt az elmélet szerint az anyag van hatással az anyagra, tehát a kérdés az, hogy tudományosan bizonyítható e, ha nem, akkor valóban áltudomány, ha igen, akkor tudomány. Tehát itt nem egyértelműen áltudományról van szó, hanem lehet, hogy áltudomány, lehet, hogy nem. Ennyi. Viszont a paratudományok esetében még ami nem feltétlenül áltudomány, csak áltudomány gyanús, ott is mindig megvan csodaszerűség, vagy a szellemvilág valamilyen materializált formája, mint például a negyedik térdimenzió elméletének esetében.

Visszatérve arra, hogy miért ördögi a paratudomány. Tehát a racionális tudomány szempontjából azért, mert áltudománynak minősíthető. Bár szerintem nem csak ezért, hanem azért is, mert a tudomány felfedezéseit, amelyek gyakran szépek, bemutatják a természet szépségeit a New Age elemeivel torzítják el. A távol-keleti vallások elemeivel. De miért ördögi keresztény szempontból? Éppen azért mert azzal, hogy azt az előfeltevést hordozza magában, hogy a szellemi síkon létező világ hatással lehet az anyagi síkon létező világra, és ezt a ráhatást közönséges eszközökkel is el lehet érni, mint például koncentrációval, mintegy deszakralizálja a szellemi síkon létező világot. Hiszen a szellemi síkon létező világ éppen azért szent, mert méltóságában felettünk áll, nem elérhető mindenki számára, és csak kivételes alkalmakkor lehet hatással az anyagi világra, mint például Jézus születésekor, (az Ige megtestesülésekor), vagy rendkívül magas erkölcsiségű emberek (szentek) közreműködésének hatására, és akkor sem a szent a fő kiváltója ennek, hanem Isten. A szent csak eszköz Isten kezében.

 

 

 

Ez a tan főképp a keresztény vallásban van jelen, ez az oka annak, hogy a paratududomány leginkább a kereszténységgel áll ellentétben. Ráadásul ezt legtöbbször üzleti érdekek által hajtva, az emberek csoda iránti szükségletére, tehát érdekeire építve terjeszti, anélkül, hogy magas erkölcsiséget követelne meg tőlük, sötét, és giccses tömegkultúrát alkalmazva, ami meglátszik a reklámjaikon is. Ez pedig még inkább deszakralizálja szellemi világot. Amivel nem áll ellentétben, azok főképp a távol-keleti vallások, ezért sokakat a paratudományok főként a távol-keleti vallásokhoz vittek közel. A paratudományok természetükből fakadóan az üzletiességhez, és a keleti vallásokhoz visznek közel, hiszen a természetfelettinek közönséges eszközökkel, koncentrációval stb., vagyis az erkölcs megkerülésével való elérését, és használatát hirdetik, ez pedig az üzlet, és a keleti vallások szelleméhez áll közel.

Tehát a racionális tudomány szempontjából azért ördögi, mert áltudománynak tekinthető, keresztény szempontból pedig azért, mert deszakralizálja a szellemi világot. Van még egy irányzat is, akik szerint ördögi, ezek a metafizikai tradicionalisták. Szerintük azért, mert nem metafizikai. Szerintük az a feltételezés, hogy a szellemi világ hatással lehet az anyagi világra metafizikátlan, és tulajdonképpen elmetafizikátlanítja, vagy elanyagiasítja a szellemi világot. Ez tulajdonképpen hasonlít a kereszténység álláspontjára, azzal a különbséggel, hogy nincs meg benne a keresztény erkölcsiség motívuma, a szellemi világhoz való keresztény erkölcsökkel felvértezett viszony, és a kereszténységnél jobban elutasítja az anyagi világot.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.