Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Sopron és a középkor

2009.07.28

Nemrég látogattam meg először a Sopronban rendszeresen megrendezésre kerülő Országos Érembiennálét. Nagyon sokat elmélkedek azóta Sopronnak és a bronz szellemiségének egymáshoz való viszonyáról. Nem hagy nyugodni ez a probléma. Vajon miért Sopronban rendezik meg minden alkalommal az Országos Érembiennálét?

Bár jelentéktelennek tűnik ez a kérdés, a világban semmi sem lehet véletlen. Minden mindennel összefügg, főleg a kultúra terén, ahogy azt Pitimir Sorokin Social and Cultural Dinamics című könyvében olvashatjuk, amikor a kulturális objektumok természetes integrációjáról ír.  Én pedig természetemből adódóan gyermeki kíváncsisággal fordulok minden ilyen látszólag jelentéktelen és gyermeteg kérdés felé. Nikolaj Berdjajev: Új középkor című könyvében az eljövendő keresztény reneszánszról, vallásos újjászületésről ír, amely szerinte Európa egyetlen lehetséges kiútja jelenlegi válságából.

Ebben azt írja, hogy az orosz kommunista forradalom az újkor végét jelenti, hiszen a kommunizmus félredobta az újkor humanizmusát, és individualizmusát, és a világot egy megkérdőjelezhetetlen és megfellebbezhetetlen igazság alá rendelte, akárcsak a középkor. Ebből levezetve pedig a kommunizmust akár szakrális társadalomnak is tekinthetjük, hiszen hasonlatos a középkorhoz. Ez a fajta szakralitás azonban inkább negatív szakralitásnak, vagy Berdjajev szavaival élve antikrisztusi értelemben vett szakralitásnak tekinthető, hiszen a világot olyan törvények, és igazságok alá rendelte, amelyek az emberi életnek csak az eszközeit reprezentálják, vagyis csak az eszközei lehetnek, de nem céljai. Így például az emberiség egységes anyagi jóléte, ami csak az eszköze lehet az emberi életnek, hiszen az emberi létnek nemcsak gazdasági alapjai vannak, az emberi élet célja csakis az üdvözülés lehet.

Az orosz kommunista forradalom azonban ilyenképp mégis az újkor végének tekinthető, és most Európán áll a választás, hogy a negatív, vagyis az antikrisztusi értelemben vett szakralitást, tehát a kommunizmust választja, vagy a pozitív, tehát a valódi szakaralitást, vagyis az új középkort választja. Ez az én értelmezésemben azt jelenti, hogy az új középkornak a kommunizmus alapjain kell létrejönnie, amely azt hirdeti, hogy az emberi létnek csak gazdasági alapjai vannak, azt kell, mintegy átkonvertálni, hogy megszülessen az új középkor. Erről ír is, hogy a modern ipari társadalom szörnyűséges nagyipari létesítményeit újra a kisiparnak, a középkori céhrendszernek, és a mechanikus gépi munkát újra a minőségi munkának kell felváltania az új középkorban.

Érdekes az a gondolata is, hogy az orosz szellemiség ortodox keresztény gyökereiben keresendő annak a jelenségnek a magyarázata is, hogy Oroszországban még a szocializmusnak is ilyen szakrális jellege van, hogy Oroszországban még a szocializmus majdnem egyházzá, Isten országává vált. Mivel az Ortodox keresztény szakralitás formái, mintegy beleágyazódnak, hozzáidomulnak a kommunista társadalmi rend formáihoz, még ha a szocializmus esküdt ellensége is volt az ortodox egyháznak.


Elgondolkodtam azon, hogy lehet szakrális jellege a szocialista ipari társadalomnak, a hatalmas gyáróriásoknak, és panelrengetegnek, amit Berdjajev újra a középkori céhrendszerrel akart felváltani? Ekkor újra magam előtt láttam az érembiennálé vöröses hideg színeit, furcsa ódon formáit, amelyek misztikus erővel hatottak rám. Ezekben a vöröses hideg színekben tényleg mintha benne lennének az orosz szocialista iparvárosok rideg, mégis misztikus körvonalai, Pripyat a volt szovjet atomváros központjában látható Prométeusz szobor vörös homokkő talapzata, Andrej Tarkovszkij orosz filmrendező filmjeinek szakrális képei, Arvo Part az Észt zeneszerző szakralitással átitatott avantgard minimalizmusa. A bronz szellemisége mégis mélységesen nyugati, és középkori.

Mintegy hidat képez a nyugat-európai és a kelet-európai középkor között, úgy hogy benne, illetve általa a két kultúra mégsem keveredik egymással természetellenes módon. Igen, a bronz az új középkor építőanyaga. Ahogy Berdjajev mondta: Oroszország feladata, hogy megvalósítsa a keresztény reneszánszot, ahol az új középkor előszele, vagyis a negatív szakralitás, tehát az orosz szocialista forradalom először megszületett.

Ahhoz viszont, hogy Oroszország Nyugat-Európában is véghez tudja vinni ezt a küldését, hidat kell verni a nyugati, és a keleti középkor között, ezt pedig a kultúra területén többek között a bronz szellemisége tudja megvalósítani. No persze kérdés, hogy csak a rendszeresen megrendezésre kerülő Érembiennáléban mutatkozik e meg Sopronnak a bronz szellemiségéhez, és az új középkorhoz való kötődése, hiszen az éremművészet önmagában nem lehet az alapja egy új középkori kultúrának. Ha jobban megnézzük, azt látjuk, hogy Sopronnak mintha az egész kulturális összképét áthatná a bronz szellemisége.

Itt nem bronzművészetről beszélek, hanem a bronz szellemiségéről, amely hidat képez a nyugati és a keleti középkor között. Igen, Sopronról azt szokták mondani, hogy különleges város, ezt mondták a törökök is, amikor elhaladtak mellette, hogy elfoglalják Bécset. Miben rejlik ez a különlegesség? Talán abban, hogy Sopront teljes egészében áthatja a bronz szellemisége. A bronzművességnek nagy hagyományai vannak Sopronban, és a város bronzműveinek képei szerves egységet alkotnak a város középkori részeinek hangulatával. Az ottani feketésszürke falak hideg szépségével. Sopron nem tipikus középkori magyar város, még úgy sem, hogy sok középkori emléke megmaradt.

A többi magyar város középkori építészete inkább a mediterrán országok középkori építészetének formáival mutat rokonságot, mint ahogy azt Szekfű Gyula több írásában is olvasható. Sopron régi épületeinek formái inkább furcsák, csigaszerűek. Ez leginkább a tűztorony formáján mutatkozik meg. Becht Rezső ezt írja Sopronról: „Emeletes városi házak váltakoznak itt girbe-gurbán egymáshoz tapasztott, faragott kőoszlopos gazdapolgárházakkal, magyar beszéd keveredik angolosan ellapított német idiómával. Szerpentinek, lépcsők beiktatásával, mindig más és más síkon tolonganak a furcsa házak, gúnyt űzve minden normális perspektívából és magukhoz csalogatva a festőket és fotoamatőröket” 

Sopron régi épületeiben nagyon gyakoriak a csigalépcsők. Csigalépcső van a tűztoronyban, a Karmelita Kolostorban, a Szent Orsolya Iskolában, a Soproni Múzeumban. Ez pedig sok mindent elmond a városról. Régi épületeinek színeiben váltakozik a fekete, a szürke. A barokk épületeinél sok esetben a rózsaszín dominál. Nem véletlen, hogy a tűztornyot előszeretettel faragják bronzérmék hátuljára. Talán nincs is még egy olyan épület, amit ennyiszer faragtak érmék hátuljára. Sopront a Johannita Lovagrend védte a középkorban, ispotályuk is volt a városban.

A johannita lovagok fekete köpenye mintha az Arvo Part zenéjéből áradó mély sötétséget, vagy a Berdjajev könyvében olvasható misztikus középkori éjszakát idézné. Ha végig megyünk a külső, baross út környéki ipari negyeden, akkor látjuk, hogy mintha még a külső ipari negyedek is beleolvadnának a középkori belváros bronz szellemiségébe. Tehát ahogy Oroszországban a kommunista forradalom után az ortodox szellemiség maradványai, hogy Berdjajevet gondolatai mentén haladjunk, átspiritualizálták a szocialista ipari társadalom formáit. Úgy nyugaton a keleti és a nyugati középkor között hidat verő bronz szellemisége lehetne az, amely átspiritualizálja az ipari társadalom formáit.

A bronz szellemisége annyiban is hasznos az új középkor számára, hogy megvalósítja az anyag feletti hatalmat, amit a nyugati középkor nem tudott megvalósítani, hiszen Huizinga szerint, ahogy azt már leírtam, a reneszánsz kora azért létezhetett nyugaton, mert a nyugati középkor formái nem tudták maguk alá gyűrni az ókor naturalista formáit, és azok a felszínre törtek. A keleti középkorban pedig éppen azért nem volt reneszánsz, mert a keleti középkor maga alá tudta gyűrni az antik világ naturalista formáit.

 


Felhasznált Irodalom:

 


http://w3.sopron.hu/intranet/kavehaz/Bechtpr.html

 

 


Felhasznált Irodalom:

 


http://w3.sopron.hu/intranet/kavehaz/Bechtpr.html

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.